Peygamber Sevgisi

25 Haziran 2016 Yazan  
Kategori isLam

Kuranın medine mazhar olan sahabilerde bunun birçok canlı misalini görmek mümkündür. Onlar bu yolda eşsiz ve erişilmez fedakarlık örnekleri vermişlerdir.  İnan­dık  demekle yetinmemişle  Re­su­lul­laha   sevgi uğrun­da her türlü zulme ve iş­kenceye göğüs germişlerdir. Bu uğurda gerektiğinde yurtlarından, mallarından ve can­larından fedakarlık etmişlerdir. Onların Re­su­lul­laha olan sevgileri, yavrusunu koru­mak için kendisini tehlikeye atan bir an­nenin ciğerparesine olan şefkatinden daha fazlasiyla Sahabei Kiram, sevgiyi ruhlarının gıdası olarak görüyor, o sevgiyle kalplerinin canlanacağına inanıyorlardı. Bu, onlar için en büyük bir zevkti. Çünkü onlar, hadiste be­lirtilen imanın zevkine erdiren üç şeyden birinin  Allah ve Resulu nü her şeyden çok sev­me olduğunu çok iyi kavramışlardı. O zevkle ken­dilerini tehlikelere attılar, nice güç­lüklere katlandılar.Bu emirler ışığında yaşamayı gaye edinen sahabilerin en mühim meselesi, Re­su­lul­lahın sevgisini kazanmak, ona olan bağlılıklarını göstermekti. Ona olan bağlılıklarının yolu da onu dinlemek ve ona tabi olmaktan geçiyordu Allah tan sonra en çok sevgiye layık olan, şüphesiz, Allah Resulü dür. Re­su­lul­lah  en çok sevenlerin başında ise Sahabe gelir

YorumlarYorumlarınızda resiminizin gözükmesi için, gravatar a abone olun!


Gazete oku